Spørsmål:
Er det mulig å legge til en ny sekvens i en eksplosjonsdatabase uten å gjenskape den fra bunnen av?
Stefano Borini
2012-02-26 05:20:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeg har en ny sekvens, og jeg vil legge den til i en forhåndskonstruert BLAST-database som inneholder andre sekvenser. Makeblastdb-hjelpen gir ikke noe hint om denne forholdet.

To svar:
sjcockell
2012-02-26 20:02:00 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Du kan bruke blastdbcmd til å trekke ut FASTA-sekvenser fra BLAST-databasen. Deretter kan du legge til den ekstra sekvensen til den nylig opprettede FASTA-filen, og lage BLAST DB på nytt med makeblastdb . Forutsatt at du har en protein BLAST-database i gjeldende arbeidskatalog, og en sekvens du vil legge til i ny.fa:

  $ blastdbcmd -db proteindb - dbtype prot -out db.fa -entry all $ cat new.fa >> db.fa $ makeblastdb -in db.fa -out newproteindb -dbtype prot  

(Erstatt prot med nucl hvis du har en nukleotiddatabase)

h.mon
2015-05-21 00:40:50 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Du kan opprette en ny database med de nye sekvensene og opprette et alias som knytter gamle og nye databaser til blastdb_aliastoolDenne spørsmålet ble automatisk oversatt fra engelsk.Det opprinnelige innholdet er tilgjengelig på stackexchange, som vi takker for cc by-sa 3.0-lisensen den distribueres under.
Loading...