Spørsmål:
Hva er variasjonen i tRNA-genkopi mellom forskjellige gjærstammer?
Greg Slodkowicz
2012-02-08 15:39:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeg begynte nettopp å jobbe med å forutsi proteinnivåer i steady-state fra forskjellige tiltak for kodonbruk. Jeg har helgenomsekvenser (det er NGS-data) fra forskjellige stammer av S. cerevisiae og S. paradoxus og jeg begynte å lure på om det er mulig at forskjellige stammer av samme art kan ha forskjellige kopier av tRNA-gener? I så fall ville dette være påvisbart i sekvenseringsdataene (antagelig ble lesingene kartlagt på et referansegenom, så kanskje denne kopianummervariasjonen ville gå tapt)?

Hvilken type sekvenseringsdata har du? Snakker vi om RNA-seq eller DNA?
Jeg vil stille dette spørsmålet på BioStar. De kan ha bedre ideer enn vi bare eksperimentelle.
seetRNAomics: variasjon av tRNA-genkopianummer og kodonbruk gir bioinformatisk bevis på et nytt anticodon: codon-wobble-par i en eukaryot. Iben JR, Maraia RJ. RNA. 2012 jul; 18 (7): 1358-72. doi: 10.1261 / rna.032151.111. Epub 2012 14. mai.
To svar:
Larry_Parnell
2012-02-23 21:04:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeg tar den beregningsvinkelen og kjører sekvensdataene gjennom tRNAscan-SE (Lowe & Eddy, Nucl Acids Res 25: 955-964). Ideelt sett installerer du dette lokalt. Dette verktøyet er hva UCSC-folk bruker, og det har vært den mest kjente, mest brukte tRNA-prediktoren i mange år. Det er det vi alle brukte på Arabidopsis thaliana-genomkommentarer på slutten av 1990-tallet.

Det er også en genomisk tRNA-database som kan ha mange av spådommene du søker, i det minste for noen av artene / stammene dine.

Jeg tror ikke dette vil fungere siden det er NGS-data samlet mot et referansegenom. Jeg kjørte faktisk tRNAscan-SE, og alle stammer har nøyaktig samme tRNA GCN som referansestammene, men dette er en konsekvens av monteringsprosessen.
Det høres ut som du burde prøve en De Novo-forsamling. Det kan være vanskelig siden du ikke har noen sammenkoblede data, men det kan være i stand til å oppdage nye romaner.
Jeg liker @bobthejoes forslag. Jeg hadde aldri tenkt at tRNAscan-SE skulle kjøres mot et samlet genom. Avhengig av størrelsen på lesingene dine i forhold til størrelsen på et typisk tRNA-gen, kan du kanskje legge inn lesningene i tRNAscan-SE. Hvis dekningen av hvert genom er dyp nok, kan du prøve de novo-monteringen. Kjør også de usamlede lesningene fra hver stamme gjennom tRANscan-SE - kanskje dette faktisk er de ekstra kopiene av tRNA-genene du søker. Til slutt, er det noen hull i en samling hvor kjente tRNA-gener er? Jeg tror fremdeles mitt forslag ville fungere.
Jeg tror ikke dekningen er dyp nok (1-4x) for de novo montering, men jeg vil prøve å kjøre tRNAscan-SE på usamlede lesninger og kanskje prøve å se om det er en forskjell i dekning av noen tRNA-gener som vil antyde at dupliserte gener er kartlagt på samme sted.
bobthejoe
2012-02-17 13:23:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jeg bruker en RNA-mikromatrise for å se på forskjellen i stedet for å sekvensere. Å delikat forsterke tRNAene dine på en upartisk måte ville være en vanskelig molekylærbiologisk innsats. Jeg ville ikke bli overrasket om det var påviselige og signifikante forskjeller. Disse eksperimentene vil være i stand til å bekrefte hypotesene dine om bias for kodonbruk.

Dataene jeg har er for over førti Sc-stammer, så det ville ikke være mulig å gjøre disse eksperimentene innenfor min tidsramme / budsjett. Jeg er begrenset til beregningsmessige tilnærminger, og mitt beste gjetning var at noen algoritmer for gjenkjenning av kopianummervariasjoner kunne brukes på rålestedataene.


Denne spørsmålet ble automatisk oversatt fra engelsk.Det opprinnelige innholdet er tilgjengelig på stackexchange, som vi takker for cc by-sa 3.0-lisensen den distribueres under.
Loading...